แผนพัฒนาบุคคลากร

แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

อ่านต่อ…

แผนพัฒนาครูและบุคกกรทางการศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2567 2570)

อ่านต่อ…

แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อ่านต่อ…

แผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566

อ่านต่อ…

แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อ่านต่อ…

แผนพัฒนาครูและบุคกกรทางการศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2565 2567)

อ่านต่อ…

แผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565

อ่านต่อ…

แผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2567

อ่านต่อ…